Příspěvkový řád | Spa-Wellness.cz

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD ČAW

Členové ČAW se rozdělují na subjekty:

  • Jednotlivec v oboru wellness nepodnikající
  • Jednotlivec v oboru wellness podnikající
  • Malá organizace
  • Velká organizace
  • Vzdělávací zařízení
  • Dodavatelé

Jednotlivec v oboru wellness nepodnikající

Příznivci wellness, kteří využívají výhod členství v ČAW a podporují životní styl wellness.

Jednotlivec v oboru wellness podnikající

Fyzická osoba podnikající v oblasti wellness, která využívá výhod členství v ČAW a využívající marketingové podpory v rámci ČAW jako např.: masér, kosmetička, vizážista, pedikérka, cvičitel, apod.

Malá organizace

Organizace do 25 zaměstnanců, či osob podnikající v oblasti wellness využívající marketingové podpory své organizace v rámci ČAW jako např.: kosmetický, masérský a kadeřnický salón, fitness centrum, wellness centrum, relaxační centrum, regenerační centrum, biofarma, aquapark, hotel, pension, lázně, apod. (v případě řetězců se příspěvek hradí za jednotlivé provozy)

Velká organizace

Organizace nad 25 zaměstnanců, či osob podnikající v oblasti wellness využívající marketingové podpory své organizace v rámci ČAW jako např.: kosmetický, masérský a kadeřnický salón, fitness centrum, wellness centrum, relaxační centrum, regenerační centrum, biofarma, aquapark, hotel, pension, lázně, apod. (v případě řetězců se příspěvek hradí za jednotlivé provozy)

Vzdělávací zařízení

Subjekty poskytující vzdělání v oblasti wellness jako např: školy, instituty a organizace pořádající kurzy a semináře, apod.

Dodavatelé

Fyzické a právnické osoby a organizace vyrábějící a dodávající produkty wellness jako např: výrobci a prodejci technologických zařízení, zdravé výživy, kosmetických produktů a doplňků, projektů, cestovní kanceláře a agentury, apod. využívající výhod, marketingové a zprostředkovatelské podpory ČAW.

Hotelové řetězce

Fyzické a právnické osoby a organizace provozující 3 a více hotelů, ubytovacích zařízení apod. využívající výhod, marketingové a zprostředkovatelské podpory ČAW.

Sponzoři

Všichni příznivci wellness trendu, kteří chtějí podpořit činnost a rozvoj asociace. Ze sponzorství nevzniká automaticky nárok na členství. I jako nečlenové organizace využívají marketingové podpory propagace své firmy či osoby.

Příspěvky

Valná hromada České Asociace Wellness o.s. se dne 20.1.2016 usnesla a schválila tento příspěvkový řád (výše příspěvku je na dobu 1 roku v Kč).


Příspěvky členů na rok 2016:


Jednotlivec  nepodnikající v oboru wellness: 700 Kč/rokJednotlivec podnikající v oboru wellness: 2.000 Kč/rok

(700,- členský poplatek + 1.300,- marketingová podpora)Malá organizace: 4.000 Kč/rok

(700,- členský poplatek + 3.300,- marketingová podpora)Velká organizace: 10.000 Kč/rok

(700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora)Vzdělávací zařízení: 2.000 Kč/rok

(700,- členský poplatek + 1.300,- marketingová podpora)Dodavatelé: 10.000 Kč/rok

(700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora)Hotelové řetězce: 10.000+ Kč/rok

(700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora + 1.000,- za každý subjekt řetězce)


Facebook