Přihláška nového člena | Spa-Wellness.cz

Vážíme si Vašeho zájmu, stát se členem(kou) ČAW a aktivně se tak podílet na vývoji wellness v ČR. Prosíme, vyplňte následující přihlášku, budeme Vás kontaktovat!

Typ členství *

Jednotlivec v oboru wellness nepodnikající
700,- členský poplatek
Jednotlivec (OSVČ) podnikající v oboru
700,- členský poplatek + 1.300,- marketingová podpora
Vzdělávací zařízení
700,- členský poplatek + 1.300,- marketingová podpora
Malá organizace, např. salony, wellness centra, bazény atd.
700,- členský poplatek + 3.300,- marketingová podpora
Velká organizace, např. hotely nad 25 zaměstnanců
700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora
Hotelové řetězce
700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora + 3.000,- za každý subjekt řetězce
Dodavatel do oblasti wellness
700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora

Kontaktní a fakturační údaje

Jméno a příjmení / Firma : *
Adresa : *
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba :
Postavení ve firmě :
E-mail : *
Telefon : *
Datum přihlášení :
Krátký popis činnosti, bude uveřejněno jako Vaše prezentace na našich stránkách :

**Odesláním formuláře souhlasím s využitím kontaktních údajů pro účely evidence členské základny ČAW.

 

 

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD ČAW

Členové se rozdělují na subjekty:

  • Jednotlivec v oboru wellness nepodnikající
  • Jednotlivec v oboru wellness podnikající
  • Malá organizace
  • Velká organizace
  • Vzdělávací zařízení
  • Dodavatelé
  • Hotelové řetězce

Jednotlivec v oboru wellness nepodnikající

Příznivci wellness, kteří využívají výhod členství v ČAW a podporují životní styl wellness.

Jednotlivec v oboru wellness podnikající

Fyzická osoba podnikající v oblasti wellness, která využívá výhod členství v ČAW a využívající marketingové podpory v rámci ČAW jako např.: masér, kosmetička, vizážista, pedikérka, cvičitel, apod.

Malá organizace

Organizace do 25 zaměstnanců, či osob podnikající v oblasti wellness využívající marketingové podpory své organizace v rámci ČAW jako např.: kosmetický, masérský a kadeřnický salón, fitness centrum, wellness centrum, relaxační centrum, regenerační centrum, biofarma, aquapark, hotel, pension, lázně, apod. (v případě řetězců se příspěvek hradí za jednotlivé provozy)

Velká organizace

Organizace nad 25 zaměstnanců, či osob podnikající v oblasti wellness využívající marketingové podpory své organizace v rámci ČAW jako např.: kosmetický, masérský a kadeřnický salón, fitness centrum, wellness centrum, relaxační centrum, regenerační centrum, biofarma, aquapark, hotel, pension, lázně, apod. (v případě řetězců se příspěvek hradí za jednotlivé provozy)

Vzdělávací zařízení

Subjekty poskytující vzdělání v oblasti wellness jako např: školy, instituty a organizace pořádající kurzy a semináře, apod.

Dodavatelé

Fyzické a právnické osoby a organizace vyrábějící a dodávající produkty wellness jako např: výrobci a prodejci technologických zařízení, zdravé výživy, kosmetických produktů a doplňků, projektů, cestovní kanceláře a agentury, apod. využívající výhod, marketingové a zprostředkovatelské podpory ČAW.

Hotelové řetězce

Fyzické a právnické osoby a organizace provozující 3 a více hotelů, ubytovacích zařízení apod. využívající výhod, marketingové a zprostředkovatelské podpory ČAW.

Sponzoři

Všichni příznivci wellness trendu, kteří chtějí podpořit činnost a rozvoj asociace. Ze sponzorství nevzniká automaticky nárok na členství. I jako nečlenové organizace využívají marketingové podpory propagace své firmy či osoby.

Příspěvky

Příspěvkový řád ČAW na rok 2016:
Jednotlivec v oboru wellness nepodnikající 700,-
Jednotlivec v oboru wellness podnikající (700,- členský poplatek + 1.300,- marketingová podpora) 2 000,-
Malá organizace (700,- členský poplatek + 3.300,- marketingová podpora) 4 000,-
Velká organizace (700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora) 10 000,-
Vzdělávací zařízení (700,- členský poplatek + 1.300,- marketingová podpora) 2 000,-
Dodavatelé (700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora) 10 000,-
Hotelové řetězce (700,- členský poplatek + 9.300,- marketingová podpora + 1.000,- za každý subjekt řetězce) 10 000+

 

Valná hromada České Asociace Wellness o.s. se dne 20.1.2016 usnesla a schválila tento příspěvkový řád (výše příspěvku je v Kč, na dobu 1 kalendářního roku).

Facebook