Výhody pro členy | Spa-Wellness.cz

VÝHODY PRO ČLENY


Staňte se součástí České Asociace Wellness, první asociace tohoto typu v Česku a získáte, vedle dalších, i následující výhody:

 

v oblasti výměny informací:

 

 • usnadnění přístupu k know how v oblasti Wellness aktivit
 • pravidelné informace vedoucí k lepší orientaci na trhu - novinky a trendy u nás a v zahraničí
 • informační servis na na www.spa-wellness.cz
 • Magazín ČAW v podobě newsletteru, zasílaného členům emailem
 • příležitost komunikovat s profesionály v oboru
 • zvýhodněné služby poradenského centra ČAW

 

v oblasti spolupráce členů:

 

 • výměna zkušeností mezi členy ČAW
 • využívání zvýhodněných cen poskytovaných ostatními členy
 • bezplatné zadání požadavku nabídky/poptávky práce na www.spa-wellness.cz
 • možnost využívání slev vzájemně poskytované členy ČAW ostatním členům
 • vzájemné propojení a podpora všech členů asociace

 

v oblasti prezentace:

 

 • ideální příležitost zviditelnění jednotlivých členů a jejich aktivit
 • zařazení do seznamu členů ČAW
 • prolinkování ze stránek ČAW na stránky členů ČAW
 • možnost inzerce na stránkách www.spa-wellness.cz
 • možnost zvýhodněné inzerce u mediálních partnerů např. na www.wellnessnoviny.cz
 • možnost bezplatné nebo zvýhodněné účasti na B2B setkáních - pravidelných wellness odpolednech ČAW
 • možnost používat razítko a označení v grafické podobě: JSEM členem(kou) ČESKÉ ASOCIACE WELLNESS
 • možnost volit a participovat na rozhodovacích procesech prostřednictvím Valné hromady ČAW
 • cenové zvýhodnění členů na kurzech, seminářích, workshopech, tuzemských a zahraničních akcích pořádaných ČAW

Služby pro naše členy:

- zajištění právní a odborné legislativní poradny

- členské karty ČAW - vzájemné slevy členů ČAW

- zajištění schůzek s úředníky a představiteli státních úřadů a organizací zejména pro mimopražské členy

- bazar –nabídka použitého vybavení na webu ČAW

- nabídka pracovních míst na webu ČAW a v informačním servisu

- nabídka aktuálních služeb (wellness pobyty) našich členů na webu ČAW a v dalších médiích

konference-caw_400

Facebook