Česká Asociace Wellness | Spa-Wellness.cz

Vážení návštěvníci našich stránek,

 

vstupujete do světa smyslových prožitků, do světa vůně, barev i elegance a harmonie tělesné i duševní, do světa nazývaného magickým slovem WELLNESS.

 

Stejně jako vy jsme příznivci této filozofie a jako odborníci v různých oborech wellness nabízíme jeho prožitek v praxi pomocí různých technik. Někteří od nedávna, jiní již po mnoho desetiletí si jsou vědomi, že životní koncept wellness je ten pravý, který udrží naše tělo v dobré formě, povede nás k sebepoznání a tím k lepší komunikaci a pomůže nám uskutečnit naše životní naplnění.

 

Po analýze současné situace v České republice, kde je užívání názvu wellness často anarchické a chaotické a po konzultaci s partnerskými asociacemi v zahraničí a v rámci EU, jsme týmovou spoluprací založili v roce 2007 Českou asociaci wellness, ČAW. ČAW je státem registrovaná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a otevřená zájmová organizace, založená k podporování a rozvoji oboru WELLNESS v České republice. Je sdružením právnických a fyzických osob působících v oblasti wellness.

 

Naše úsilí směřuje k tomu, aby název wellness reprezentoval pouze činnosti a produkty, které odpovídají obsahu tohoto slova. Aby se etika, kvalita služeb a všestranný profesionalismus staly standardem ve všech provozech. Aby se asociace stala i vaší referenční a komunikační platformou, na které si můžeme předávat nové myšlenky, inspiraci, poznatky a zkušenosti.

 

Věříme, že ruku v ruce s aktivními členy naplněnými entuziasmem a upřímným zájmem posuneme oblast wellness na vysokou evropskou úroveň a každý z nás se obohatíme o zkušenosti a radost, kterou nám společné tvoření bude přinášet.

 

Děkujeme, že k nám patříte.

 

Tým České Asociace Wellness

Facebook